#tbt I ran cross country for #PCC #Pasadena #PasadenaCityCollege @pcclancer 1999-2000
A Wife, Tent & Tree…
Caltech, Pasadena
4
…a cross at sunset : an upright post with a transverse bar
5
Pasadena, CA - Wind Storm 2011
3
OH SNAP!!!  - Pasadena
1
Caltech, Pasadena - 115 Uup
8
Caltech, Pasadena - 115 Uup
6
Caltech, Pasadena - 115 Uup
3
Caltech, Pasadena - 115 Uup
2